In-house Trainingen

Continuïteit (verplichte PE-onderwerp 2021)

V&A is door de NBA geaccrediteerd voor het verplichte PE-onderwerp 2021 ‘Continuïteit’.

Deze training duurt 4 uur en is klassikaal of via Teams, afhankelijk van de mogelijkheden. De training bestaat voor een belangrijk deel uit casuïstiek en het bediscussiëren van en reflecteren op die casuïstiek.

Wilt u een offerte over de mogelijkheden om deze training door V&A te laten verzorgen, neem gerust contact met een van onze medewerkers of stuur een e-mail naar info@vna-aa.nl.

Training V&A MIND-SHIFT PROGRAMMA

V&A is door het NBA geaccrediteerd. Trainingen kunnen zowel in-house op uw kantoorlocatie plaatsvinden, als op een externe locatie als bij ons op kantoor. Wij maken graag een op maat gemaakte offerte. Effectiviteit van de training staat bij ons op nummer 1. Daarom maken wij gebruik van de best gekwalificeerde docenten.

Voor training van u zelf of uw medewerkers bent u bij V&A aan het goede adres. V&A heeft een zogenaamd Mind-shift programma ontwikkeld. Zoals de naam al aangeeft, is ons hoofddoel van elke training dat de deelnemers op een andere manier tegen de werkelijkheid van alledag gaan aankijken. Wij realiseren dat onder andere door de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk terrein in onze trainingen aandacht te geven, maar bijvoorbeeld ook door het hanteren van wisselende onderwijsvormen. In een afwisselend programma komen zowel de concepten en theorieën aan bod, alsook praktische toepassingen en actuele thema’s. Een voorbeeld van het Mind-shift programma is dat wij op controlevraagstukken en verslaggevingvraagstukken een geïntegreerde benadering volgen. Het is zelden het geval dat een vraagstuk op het gebied van externe verslaggeving los staat van de wijze waarop dit vraagstuk wordt gecontroleerd. Daarom hebben we een specifiek programma ontwikkeld waarin de dwarsverbanden tussen EV en Audit naar voren komen. Voor verslaggevingrichtlijnen en controlestandaarden waar deze relatie minder duidelijk is, hebben we specifieke modules ontwikkeld. Voor de meer traditioneel georiënteerde accountants hebben we de meer standaard trainingsprogramma’s beschikbaar, waarin het onderscheid EV en Audit naar voren komt.

Accounting IssueRJAuditing IssueNv COS
Immateriële vaste activa
Goodwill
121
216
Risicoanalyse315/350
Materiële vaste activa
Vastgoed beleggingen
212
213
Risicoanalyse
Controle-informatie
Detailcontroles
315/330
500
530
Voorraden
Onderhanden projecten
220
221
Risicoanalyse en interne beheersing, inclusief automatisering
Externe bevestigingen
Detailcontroles (elementen materialiteit)
Afsluitend: Vastgoed fraude
315/330


505

530/320
540
Voorzieningen252Schattingen
Controledocumentatie
540
230
Pensioenen271Schattingen540
Consolidatie
Joint ventures
217
215
Verbonden partijen
Vergelijkende cijfers
550
710
Fusie en overname216COSO, interne beheersingsomgeving, Overwegende zeggenschap, Entity-level controls
Controle beginbalans
Groepscontroles
330510
600
Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutenherstel140
145
150
Schattingen
Professional judgment
Gebruikersperspectief
540
200
320
Financiële instrumenten290Schattingen540
Leasing292Schattingen540
Gebeurtenissen na balansdatum160Gebeurtenissen na balansdatum560
Jaarverslag400COSO/ERMF
Bevestiging van de leiding, Continuïteit
330
580
570

Elk van bovenstaande tabelregels vormt een module, welke in beginsel een dagdeel duurt. Het onderwerp Financiële Instrumenten en Schattingen neemt een gehele dag in beslag.

Overige modules die onderdeel uitmaken van het Mind-shift programma betreffen:

ControlestandaardTrainingsmodule
NV COS 200 (Algemeen)
NV COS 220 (Kwaliteitsbeheersing)
Ethiek voor accountants &
NV Onafhankelijkheidsvoorschriften
NV COS 240 Frauderisico’s
NV COS 250 Wet- en regelgeving
Fraude
NV COS 260 Communicatie governanceRapportering I
NV COS 320 Materialiteit
NV COS 450 Evaluatie van afwijkingen
Materialiteit
NV COS 402 Service organisatiesInterne beheersing (incl SAS 70)
NV COS 520 CijferanalyseModerne data analyse, inclusief benchmarking.
NV COS 700-serieRapportering II


Overige trainingen

Verslaggeving, Auditing en Interne Beheersing

In ons trainingsaanbod hebben wij tevens trainingen opgenomen, welke zich uitsluitend richten op het vergroten van uw vaardigheden. Een greep uit ons aanbod:

In aanvulling op de bovenstaande trainingsmodules of onderwerpen bieden wij ook kennisgerelateerde trainingen aan ten aanzien van de volgende thema’s:

1.    IFRS
2.    IFRS-SME
3.    Externe verslaggeving van Stichtingen en Verenigingen.
4.    Sarbanes-Oxley (SOx 404, PCAOB standard No.5)
5.    COSO/Enterprise Risk Management Framework (ERMF).

De IFRS trainingen zijn ook opgebouwd uit verschillende modules. Wij verzorgen tevens IFRS basis accreditatie en update programma die een solide basis geven aan het kunnen aftekenen van IFRS jaarrekeningen. Wij stemmen ons aanbod graag af op uw specifieke behoefte.

Vaardigheden

 1. Beheerste omgang met reviews door toezichthouders
 2. Interviews en tweegesprekken
 3. Groepsgesprekken
 4. Acquisitie
 5. Leidinggeven
 6. Persoonlijkheidsontwikkeling
 7. Presentatie (bekijk brochure)
  1. Educatieve presentatie
  2. Klantgerichte presentatie
  3. Camera vaardigheden
  4. Pitch vaardigheden

Bijscholing of begeleiding van accountancy studenten

Accountantskantoren of individuele accountancy studenten kunnen bij V&A terecht als het gaat om bijscholing. Wij verwachten dat dit de slagingskans behoorlijk vergroot, zeker als de student voor de zoveelste keer een bepaald boek bestudeert en zich daardoor ‘blind staart’ op de letters. Een beperkt aantal bijeenkomsten is meestal voldoende. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning aan accountancy studenten die bezig zijn met hun master-scriptie. Niet als vervanging voor de door de universiteit aangestelde scriptiebegeleider, maar als aanvulling. Onze ondersteuning volgt daarbij de fasen van het schrijven van een scriptie: (1) heldere onderzoeksvraag, (2) literatuuranalyse, (3) conceptueel model en opzet van het onderzoek, (4) data analyse, (5) rapportering (schrijven van de scriptie). Wij bieden onze ondersteuning wekelijks op donderdagavond aan.