Referenties

Blended learning/gaming

In ons programma voor permanente educatie hebben wij samen met V&A onze Blended Learning trainingen ontwikkeld. Zijn we enkele jaren geleden samen begonnen met een RjK game, inmiddels gaan teams van Flynth-accountants de strijd met elkaar aan op alle regelgeving van ons vakgebied. En dat allemaal voor de eeuwige roem.

De leervorm is  een mix van e-learning, samenwerking,  klassikaal onderwijs en gaming. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid en een aandachtig publiek op de training met als gevolg een lange termijn leercurve.

In eendrachtige samenwerking met Niels en Albert worden jaarlijks de databases vernieuwd en worden praktijkcases ingebracht. Voor ons een succesformule.

Charles Kock (Vakdirecteur Accountancy, Flynth) en René Offenberg (senior accountant en lid Vakgroep Accountancy, Flynth)

Dossiermentoring

Onze ervaring is dat jullie in staat zijn om in een relatief korte tijd een goed beeld te vormen van de professionaliteit van de accountant, het team en het opgebouwde dossier. Met betrekking tot het dossier, valt op dat jullie over relevante klantervaring beschikken die je inzet om je in te leven in de belangrijkste processen en risico’s van de betreffende klant.

Jullie zijn scherp in je vraagstelling maar wel met een menselijke maat. Bovendien houdt het niet op na het stellen van vragen maar denken jullie ook mee over hoe een controle verbeterd kan worden, van risicoanalyse tot vastleggingen en het zichtbaar maken van de audit trail.

Ik heb onze ochtend voorbereiding op de SRA review als erg waardevol ervaren, dit heeft zeker bijgedragen aan de positieve uitslag van de toetsing. Ik waardeer ook jouw betrokkenheid die je getoond hebt in de aanloop van de toetsing en erna!

Stefan Suy, partner bij Joanknecht & Van Zelst

OKB’s en kwaliteitsreviews

V&A wordt door BakerTillyBerk ingeschakeld voor het uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en kwaliteitsreviews. Berk heeft als uitgangspunt dat kwaliteitstoetsingen worden uitgevoerd door professionals die niet in onze eigen praktijk werkzaam zijn. Daarmee willen wij een objectieve en consistente toetsingsmaatstaf waarborgen. Uiteraard stellen wij zeer hoge eisen aan de kwaliteitstoetsers die voor ons werken. Dr Niels van Nieuw Amerongen RA voert al enkele jaren een deel van ons toetsingsprogramma uit en doet dat op een professionele wijze op basis van een hoog deskundigheidsniveau op het gebied van accountantscontrole en externe verslaggeving.

Ted Verkade, partner/directeur bureau vaktechniek BakerTillyBerk N.V.

Powerspeeches

“Recent hebben wij Niels van Nieuw Amerongen van V&A gevraagd om een sessie met powerspeeches te begeleiden. We hebben een leerzame ochtend gehad mede dankzij de deskundige inbreng en begeleiding van Niels. Met name de feedback gebaseerd op een grote dosis theoretische kennis gecombineerd met een rijke ervaring vanuit toetsingen hebben wij als waardevol ervaren”. 

Wilco van der Spek, directeur Alfa Registeraccountants

E-learning WWFT.

Van Oers heeft ruim 60 van haar accountants en fiscalisten laten deelnemen aan de door V&A (in samenwerking met Kriton) ontwikkelde e-learning Wwft. Vanuit compliance zijn wij zeer te spreken over de toegevoegde waarde van de door V&A opgezette e-learning als leervorm. Ook de organisatie heeft deze e-learning in de evaluatie positief beoordeeld. Deze e-learning Wwft maakt het mogelijk om in korte tijd de kennis van medewerkers over de Wwft door middel van theoretische vragen en op de accountantspraktijk toegespitste casuïstieken te vergroten. De e-learning is daarbij  zeer gebruikersvriendelijk.

Angela Busio-Hofman (Compliance officer, Van Oers)

Voorbereiding NBA toetsing

In de aanloop naar een NBA toetsing hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van Niels van Nieuw Amerongen van V&A accountants-adviseurs. We hebben samen met Niels ons kwaliteitsraamwerk en enkele dossiers doorgenomen waarbij Niels ons een aantal waardevolle aanwijzingen heeft gegeven. Met name de adviezen omtrent het toepassen van enkele gesprekstechnieken om de besprekingen soepel te laten verlopen hebben wij als zeer waardevol ervaren.

Rob Lelieveld, partner bij Van Hek & Lelieveld

Gedragstraining ZWJZ

Nexia Nederland maakt al een aantal jaren tot grote tevredenheid gebruik van de diensten van Niels van Nieuw Amerongen en V&A accountants-adviseurs. zij hebben, in samenwerking met Ernest Ouwejan, voor ons de training “Zeg wat je ziet” verzorgd in 20 sessies. De training is als zeer waardevol en verrijkend ervaren met name door het creëren van een ongedwongen sfeer en een uitstekende combinatie van theorie en praktijk naadloos aansluitend op de praktijk van Nexia Nederland.

Vincent Roelink, compliance officer bij KroeseWevers / Nexia Nederland

Corporate Governance

Eureko, Nederlands’ grootste verzekeraar, maakt gebruik van de expertise van V&A op het terrein van Corporate Governance en Risk Management. V&A brengt een goede balans in wetenschappelijke en praktisch toepasbare concepten. Met de training hebben we concrete handvatten voor de weerbarstige praktijk gekregen. Tegelijk voldoen we aan de noodzakelijke PE verplichting. Kortom, training door V&A is een echte aanrader. 

Remko Bruinsma, manager Group Internal Audit Services, Eureko B.V.