Over V&A

Over V&A-AA

V&A is opgericht op 30 september 2010. Niels van Nieuw Amerongen en Albert Bosch hebben de eerste jaren van V&A de pioniersfase doorlopen, V&A verder opgebouwd en het kwaliteitslabel van V&A op de kaart gezet. Inmiddels is V&A een gevestigde speler binnen de accountancy en is dé zakelijk dienstverlener als het gaat om het bieden van vaktechnische ondersteuning en training aan accountantsorganisaties.

Inmiddels is V&A een organisatie met meerdere medewerkers met uiteenlopende specialismes.  Daarnaast zijn medewerkers ook actief buiten V&A, zoals op Nyenrode en de Vrije Universiteit. Daarnaast proberen wij buiten het vakgebied van de accountancy een bijdrage aan de maatschappij te geven door middel van vrijwilligerswerk. 

Missie & Visie

Wij vinden dat accountants een prachtig vak uitoefenen en zeer relevant zijn voor de maatschappij. Onze missie is om accountants beter te maken in hun werk, waardoor de kwaliteit van de werkzaamheden groter wordt. Ons motto is ‘elke dag een beetje beter’.

Het aanbod van onze diensten is een directe vertaling van onze missie en visie.

Medewerkers

Albert Bosch

“Vanaf het begin van mijn carrière heb ik interesse gehad in de kwaliteit van de accountantscontrole. Vaktechniek vormt daarin de basis, maar vele andere vaardigheden en facetten spelen ook een rol in de kwaliteit van de werkzaamheden van de accountant. Binnen V&A kan ik zowel met onze consultancy diensten en onze trainingsactiviteiten bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het werk van onze klanten. En daar geniet ik elke dag van, want elke dag is er een kans om het beter te doen dan de dag daarvoor.”

Albert begon zijn carrière bij EY en waagde daarna de oversteek naar Canada om daar voor BDO Dunwoody te gaan werken. Na weer te zijn gesetteld in Nederland is hij met Niels van Nieuw Amerongen met V&A begonnen. Vanuit V&A verzorgt Albert OKB’s, interne reviews, consultaties, mentoring (dossierniveau), coaching (medewerkers) en geeft hij trainingen. Daarnaast is Albert verbonden aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam.

e-mail: albert@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/albert-bosch-188b516/

Alex Boxum

Niet ergens vandaan gaan maar ergens naar toe gaan is een motto dat ik vaak hanteer in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik ondersteun graag kantoren die een inherente drive hebben om aan kwaliteitsverbetering te doen en daarmee een kwaliteitsambitie nastreven (ergens naar toe gaan).

Ik merk dat dergelijke kantoren ook beter slagen in kwaliteitsverbetering dan de kantoren die met kwaliteitsverbetering doende zijn, omdat het nou eenmaal moet van de toezichthouder (ergens vandaan moeten gaan).

Het toepasbaar maken en houden van soms complexe wetgeving en het helpen bij complexere afwegingen zijn kenmerken van mijn dagelijkse werkzaamheden. Het ondersteunen van uiteenlopende kantoren verricht ik op het gebied van Vaktechniek en Compliance in de brede zin van het woord. Voorbeelden zijn: consultaties (onafhankelijkheid, VGBA, Wwft, ViO, RJ, NV COS), coaching en ondersteuning van de compliance officer, het uitvoeren van themaonderzoeken en het ondersteunen bij klachten en tuchtrechtcasussen. Vanuit mijn rol bij kantoren ben ik ook veelvuldig betrokken bij het actualiseren van beleid, handboeken en ook bij vraagstukken die verband houden met de Wta-vergunning van deze kantoren. Naast mijn werkzaamheden ten aanzien van compliance en vaktechniek, ontwikkel en geef ik ook diverse trainingen over deze onderwerpen. Ook ben ik nauw betrokken bij het ontwikkelen van onze AAA-learnings (online platform).”

Alex begon zijn carrière bij MTH in de gemengde praktijk. Hij maakt daarna de overstap naar Lentink Audit waar hij als accountant-medewerker in de controlepraktijk en compliance officer werkzaam is geweest. Binnen GIBO Groep (later Flynth) heeft Alex diverse functies vervuld, maar telkens met als ‘rode draad’ Vaktechniek en compliance in zowel de assurance als de non-assurancepraktijk. Sinds 1 februari 2016 is Alex werkzaam als directeur Compliance en Training binnen V&A. Daarnaast is Alex verbonden aan het praktijkstagebureau van SRA. Naast registeraccountant is Alex tevens IT- Auditor (EMITA).

e-mail: alex@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/alex-boxum-5a16b514/

Alex Boxum
Annewieke Sukking

Annewieke Sukking

“Vanaf het begin van mijn carrière heb ik interesse gehad in de kwaliteit van de accountantscontrole. Vaktechniek vormt daarin de basis, maar vele andere vaardigheden en facetten spelen ook een rol in de kwaliteit van de werkzaamheden van de accountant. Binnen V&A kan ik zowel met onze consultancy diensten en onze trainingsactiviteiten bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het “Wat mij als niet-accountant opvalt is dat accountants zich veel moeten ontwikkelen, vooral op het gebied van wet- en regelgeving. Zelf heb ik ook een aantal e-learnings en online-learnings gevolgd op het gebied van accountancy en bij V&A krijg ik de kans nog meer kennis te vergaren op het gebied van opleidingen. Deze mogelijkheid is mij zogezegd ‘in de schoot geworpen’ en ik heb deze met beide handen aangepakt. Dit soort kansen komt vaker op mijn pad en daardoor breid ik mijn kennis en ervaring nog meer uit.”werk van onze klanten. En daar geniet ik elke dag van, want elke dag is er een kans om het beter te doen dan de dag daarvoor.”

Annewieke heeft bij uiteenlopende organisaties gewerkt, zoals een groothandel in Natuursteen, een spelletjesfabrikant, een groothandel voor kunstschildermaterialen en een tweetal accountantskantoren. Binnen V&A zijn mijn werkzaamheden divers, maar primair gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling en organisatie van trainingen, inclusief e-learning.

e-mail: annewieke@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/annewieke-sukking-57132118/

Bert Jan Uitslag

Persoonlijk ervaar ik het als een uitdaging om accountants en accountantsorganisaties op het gebied van kwaliteit en compliance beter te maken. Dit met als doel om de integere bedrijfsvoering te stimuleren.” In de “wirwar” van complexe wet- en regelgeving, die continue verandert, is het voor een professional alle zeilen bijzetten om bij te blijven qua kennis en kunde. Vanuit mijn eigen ervaring beschouwd kan dit een enorme worsteling zijn. Deze intrinsieke drive mag het zelflerend vermogen echter niet in de weg staan.

De juiste werkzaamheden uitvoeren binnen het beschikbare tijdsbestek. Een gedegen opgezet en werkend stelsel van kwaliteitsbeheersing is niet alleen wettelijk verplicht voor een accountantsorganisatie, maar ook een hulpmiddel om in control te zijn en te blijven. De scheidslijn tussen vaktechniek en compliance is het afgelopen decennia steeds meer aan het vervagen. De maatschappij wordt steeds kritischer over misstanden in de samenleving. Ik geloof in het zelfkritisch vermogen van organisaties en professionals om van elkaars fouten te kunnen en mogen leren. Dit vergt een open cultuur waarin eerlijk en oprecht met elkaar wordt samengewerkt. Wat is er nu mooier dan op deze manier invulling te geven aan een van onze belangrijkste fundamentele beginselen als accountant?           

Bert Jan geeft in zijn functie van Senior consultant Vaktechniek en Compliance invulling aan het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen, reviews en coachingen met een affiniteit in assurance. Voor diverse accountantsorganisaties worden vakinhoudelijke consultaties verzorgd en voert hij dienstverlening uit op het gebied van kwaliteitshandboeken en kwaliteitstelsels. Hiervoor was hij als medewerker Vaktechniek werkzaam bij Alfa Accountants. Daaraan voorafgaand heeft hij jarenlang gewerkt bij onder meer Meeuwsen ten Hoopen en De Jong & Laan.

e-mail: bertjan@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/bert-jan-uitslag-31610226/

Bert Jan Uitslag

Cornelis Kramer

Cornelis Kramer

“Ik vind het een uitdaging om dagelijks om te gaan met het vertalen van wet- en regelgeving naar de praktijk, met daarbij het spanningsveld van kwaliteit versus budgetdruk. Het geeft mij veel voldoening om invulling te geven aan het beter maken van het beroep op een persoonlijke en coachende wijze, met de vertaalslag van de theorie naar de praktijk.”

Cornelis geeft in zijn functie van Senior consultant Vaktechniek en Compliance invulling aan het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen en reviews van samenstel- en controledossiers. Hij treedt voor accountantsorganisaties op als externe Compliance Officer en verzorgt zowel compliance als vakinhoudelijke consultaties. Daarnaast geeft hij trainingen en draagt hij bij aan de ontwikkeling van e-learnings. In zijn vorige rol was hij zowel Externe Accountant als Compliance Officer bij de middelgrote accountantsorganisatie TAMEK. Daaraan voorafgaand heeft hij jarenlang gewerkt in de gemengde samenstel- en controlepraktijk van Flynth, alwaar hij ook betrokken was bij de compliance functie.

e-mail: cornelis@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/cornelis-kramer-710698110/

Ernest Ouwejan

“Binnen V&A houd ik mij bezig met alle zaken die gedrag en cultuur betreffen. Gezien mijn fascinatie voor gedrag van mensen een perfecte plek. Bij verschillende accountantskantoren verzorg ik oorzakenanalyses. Ik train ook kantoren in de uitvoering van oorzakenanalyses. Daarnaast verzorg ik ook extern assessments. Verder kunnen kantoren bij mij aankloppen als de verhoudingen verstoord zijn. In de afgelopen jaren heb ik veel trainingen verzorgd voor accountantskantoren. PKI, ZWJZ, Frauderisicofactoren. Ik vind het erg prettig om trainingen op maat aan te bieden op het terrein van gedrag en cultuur. Tot slot kunnen mensen bij mij terecht wanneer coaching nodig is en ook ter ondersteuning bij een burn-out dan wel het voorkomen dat het zover komt.”

Ernest is via wat omzwervingen in de accountancysector terecht gekomen. Na eerst een tiental jaren als predikant gewerkt te hebben, begon hij in 2007, al tijdens zijn studie psychologie, zijn eigen kantoor. Waar hij zich aanvankelijk richtte op de particuliere markt, kwam vanaf 2011 de accountancysector om de hoek kijken. Gaandeweg de jaren eiste dat steeds meer zijn aandacht. In die jaren heeft hij steeds nauw samengewerkt met V&A. Sinds 1 januari 2020 is hij ook formeel aan V&A verbonden en is daar verantwoordelijk voor de social skills, d.w.z. alles wat te maken heeft met gedrag en cultuur.

e-mail: ernest@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/ernestouwejan/

Ernest Ouwejan

Kees Roozen

“Ik vind het leuk in mijn rol als directeur Vaktechniek & Compliance om ingewikkelde vaktechnische vraagstukken te behandelen en deze zo goed mogelijk te vertalen naar de toepassing in de dagelijkse praktijk. Daarbij vind ik het belangrijk om de vaktechnische onderwerpen zo klip en klaar mogelijk uit te leggen. Dit komt zowel bij de trainingen naar voren als bij de vaktechnische consultaties, OKB’s en inspecties. Daarbij werk ik graag samen met anderen. Ik ondersteun in die rol kantoren die aan kwaliteitsverbetering willen werken. Omdat ik affiniteit heb met wet- en regelgeving wil ik de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen aan de accountantskantoren die hierin een rol spelen. Zoals bekend wordt bij de verslaggeving over duurzaamheid door grote ondernemingen een beperkte mate van assurance afgegeven door de accountantskantoren die deze cliënten bedienen.”

Kees Roozen is sinds september 2021 werkzaam bij V&A als directeur Vaktechniek en Compliance. Hij begon zijn carrière bij de big-4 (Deloitte) in de MKB-praktijk en maakte na vier jaar de overstap maakte naar Financial Services (FS). Gedurende deze periode heeft Kees kennis gemaakt met vaktechniek en dit is een rode draad gebleven in zijn verdere loopbaan. Na Deloitte heeft Kees de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven, eerst naar Interpay (thans EquensWorldline) als financial controller en later naar Interpolis als controller beleggingen om daarna terug te keren naar de big-4 (PwC) in de rol bij vaktechniek, zowel voor FS als voor het MKB op de gebieden nationale en internationale verslaggeving en accountantscontrole. Daarbij is vaktechniek bij zijn overstap naar een middelgroot accountantskantoor voor het MKB, RSM Nederland als hoofd vaktechniek, en later naar het vaktechnisch bureau van KPMG een belangrijke rol blijven spelen.
Kees geeft daarnaast les aan de Europese Post Master Accountancy van Tilburg University en als tutor voor de NBA. Kees is ook vaste medewerker bij het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht.

e-mail: kees@vna-aa.nl

https://www.linkedin.com/in/keesroozen/

Marc-Jan Zwaneveld

“Met praktische oplossingen accountants en accountantskantoren helpen bij de dagelijkse invulling van het begrip ‘kwaliteit’. Dat is mijn drive van waaruit ik elke dag met plezier mijn werkzaamheden voor V&A verricht. Vanuit mijn eigen achtergrond in de controleprak weet ik dat je als accountant niet geholpen bent met uitvoerige vaktechnische uiteenzettingen, hoe goed deze wellicht ook zijn. Als het praktisch niet uitvoerbaar is of te uitvoerig en complex beschreven, dan voegt het onvoldoende toe in de praktijk. Bij al mijn werkzaamheden voor V&A, of het nu de uitvoering van een OKB is of een training, probeer ik altijd de praktische kant voor ogen te houden. Zonder hierbij overigens concessies te doen aan de inhoud.”

Marc-Jan begon zijn carrière bij PwC. Naast zijn werkzaamheden in de controlepraktijk, was Marc-Jan werkzaam voor het bureau vaktechniek van PwC, waar hij zich specialiseerde op het gebied van de externe verslaggeving. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest voor Baker Tilly, werkt Marc-Jan inmiddels al weer sinds 2015 voor V&A en verricht hij diverse werkzaamheden, waaronder OKB’s, inspecties, consultaties, coaching en trainingen. Marc-Jan is ook parttime verbonden aan Nyenrode Business Universiteit waar hij als docent en kerngroeplid mede verantwoordelijk is voor vak Financial Accounting.

e-mail: marc-jan@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/marc-jan-zwaneveld-b49216b/

Marc-Jan Zwaneveld

Marcel van Capelle

“Ik krijg energie van het met elkaar de juiste zaken goed doen. Omdat wij er toe (willen blijven) doen, elke dag opnieuw! Daarom ook: ‘Stay healthy, stay focused, be sharp and have fun!’.”

Marcel begon zijn carrière bij PwC in de auditpraktijk (in 2007) en is daarna voor accon avm eveneens in de controlepraktijk (in 2014) gaan werken. Van assistent doorgegroeid naar extern accountant. Vanwege de altijd al bovengemiddelde interesse in vaktechniek heeft Marcel op een gegeven moment besloten om zich hier volledig op te richten. Dit heeft Marcel zo’n 3,5 jaar gedaan. Vanuit V&A verzorgt Marcel OKB’s, inspecties, consultaties en geeft hij trainingen.

e-mail: marcel@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/marcel-van-capelle-msc-ra-88290aa/

Marga van Nieuw Amerongen

“Vanaf de oprichting van V&A ben ik met plezier betrokken als echtgenoot van Niels, en als office manager, administratieve ondersteuning voor V&A. Het was best spannend om een onderneming te zien aangaan, door Niels en Albert. Maar hun drive en brede kennis van hun diensten, maakt dat het ook leuk is om hen daarin te steunen. Daarnaast houd ik me bezig met diverse vrijwillige activiteiten ten gunste van onze medemensen. Doelgroepen die net als de klanten van V&A, boeiend zijn, vanwege hun diversiteit!”

Marga is vanaf de start van V&A een stille kracht op de achtergrond, maar dat maakt haar aanwezigheid niet minder belangrijk. Een steunpilaar achter de schermen zoals Marga maakt heel veel mogelijk voor de schermen.  Haar dienstverlenende instelling past goed bij het ‘V&A dna’ of is eigenlijk het ‘V&A dna’. En deze instelling brengt zij ook buiten V&A in stelling in haar vrijwilligerswerk.

e-mail: marga@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/marga-van-nieuw-amerongen-885a4612/

Marga van Nieuw Amerongen
Niels van Nieuw Amerongen

Niels van Nieuw Amerongen

“Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd”. Dat is een credo dat ik voor mijzelf hanteer, maar ik probeer dat ook iedere dag voor mijn cliënten bij consulting- en trainingsactiviteiten te realiseren. Dat geeft me veel voldoening. Mijn samenwerking met collega en tevens compagnon Albert Bosch gaat terug tot het begin van mijn loopbaan bij Moret Ernst & Young (tegenwoordig EY). Daar werd mijn belangstelling voor de praktijk en voor de vaktechniek en bijbehorende vaardigheden geboren. Het kreeg ook gestalte in mijn promotieonderzoek aan de VU over de kwaliteit van de oordeelsvorming van accountants. Sinds 2022 combineer ik mijn werk voor V&A met mijn aanstelling aan Nyenrode Business Universiteit als Kreston Netherlands hoogleraar MKB Accountancy bij Nyenrode Business Universiteit. Ook draag ik mijn steentje bij aan het functioneren van het accountantsberoep als lid van de Accountantskamer.

e-mail: niels@vna-aa.nl

linkedin: https://www.linkedin.com/in/nielsv6/