VTO – non assurance 15 september 2022

VTO – non assurance 15 september 2022

De data voor 2022 voor het VTO-non assurance zijn:

  • 15 september 2022
  • 8 december 2022
Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
Jaar abonnement:€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Abonnement (relaties):€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Cursusnummer:202203
Datum en locatie:15 september 2022 Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik
Tijd:09.30-12.30
Niveau:Basis en gevorderd
Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied:Controle, Externe verslaggeving, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Inhoud

Voor wie is het VTO non-assurance praktijk interessant?

De primaire doelgroep voor VTO non-assurance praktijk zijn leden van vaktechnische commissies van accountantskantoren, die voornamelijk werkzaam zijn in de samenstellingspraktijk. Met behulp van de opgedane kennis tijdens een VTO kan inhoud worden gegeven aan een VTO binnen de eigen organisatie. Waar nodig kunnen de V&A trainers je hierbij verder faciliteren.

Tijdens het VTO non-assurance praktijk inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van het VTO non-assurance praktijk?

De coördinatie van het VTO ligt bij V&A. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van het VTO non-assurance is steeds om vakinhoudelijk van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van het VTO non-assurance zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Tijdens de bijeenkomst heb je de gelegenheid om mee te denken over het onderwerp voor een volgende bijeenkomst.

Naast dilemma’s komt ook de wet- en regelgeving aan de orde. Daarnaast is ook voldoende tijd beschikbaar voor het aan de orde stellen van ‘uw’ praktijksituatie of vraag. 

De prijs voor deze bijeenkomst is € 210 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 235 (excl. BTW). Ook kunt u kiezen voor een abonnement dat recht geeft op het bijwonen van 4 bijeenkomsten. De prijs voor dit abonnement is € 700 excl. BTW. Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.

Onderwerp

Deel 2: Behandeling van (verslaggevings)valkuilen in de samenstelpraktijk

In de sessie van juni hebben wij deel 1 behandeld. Deel 2 betreft (verslaggevings)valkuilen in de samenstelpraktijk, waarbij weer diverse andere verslaggevingsonderwerpen de revue zullen passeren. Het volgende komt aan bod:

  • Behandeling van praktijkvragen via Mentimeter
  • Interactieve behandeling van veelvoorkomende verslaggevingsissues binnen de samenstelpraktijk.
  • Valkuilen bij het toepassen van algemeen aanvaardbare grondslagen in de praktijk.
  • Het behandelen van relevante tuchtrechtzaken op verslaggevingsgebied binnen de samenstelpraktijk.

Docent(en)

drs. C.M. (Kees) Roozen RA en M.C (Marcel) van Capelle MSc RA

Locatie

Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik

    Factuuradres