VTO – assurance 16 maart 2023

VTO – assurance 16 maart 2023

De VTO-assurance bijeenkomsten voor 2023 zijn op:

 • 16 maart 2023
 • 15 juni 2023
 • 28 september 2023
 • 7 december 2023

Onderwerp

Ontwikkelingen op het gebied van de concept controlestandaard Less Complex Entities.

In deze sessie worden we meegenomen in de internationale ontwikkelingen met betrekking tot de concept controle standaard specifiek voor de MKB-controlepraktijk. Het is voor de accountants werkzaam in de MKB-controlepraktijk relevant om hiervan op de hoogte te zijn, omdat:

 • het helpt zicht te krijgen op internationale ontwikkelingen. Dit is bijvoorbeeld relevant als je in de nabije toekomst te maken krijgt met een significant groepsonderdeel in het buitenland dat gebruik maakt van de LCE standaard;
 • het input geeft aan beleidsbepalers voor beslissingen over de eigen controlefilosofie van de accountantsorganisatie (handboek controle). Dit raakt zowel vraagstukken van efficiency als effectiviteit (kwaliteit) van de controle. Het triggert ook de vraag of je als kantoor werk wilt gaan maken van de huidige mogelijkheden van schaalbaarheid en proportionaliteit (A-paragrafen van huidige standaarden) of dat de nieuwe LCE standaard het uitgangspunt wordt voor MKB controles.

(Deel) onderwerpen die worden behandeld:

 • Inzicht verkrijgen in de internationale ontwikkelingen, waaronder de ronde tafel gesprekken en consultatierondes, alsmede discussiepunten;
 • De mate van assurance van de nieuwe standaard;
 • Door middel van “panel discussies” krijgen deelnemers op een interactieve manier gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen van meningen over specifieke onderwerpen van de standaard, zoals:
  • Zou de standaard ook toegepast moeten kunnen worden bij groepscontroles?
  • Hoe geef je handen en voeten aan wat ‘less complex’ is?
  • Wat komt er kijken bij een switch op dossierniveau van LCE toepassing naar een volledige set van controlestandaarden (en omgekeerd)?

Docent(en)

Prof dr. Niels van Nieuw Amerongen RA

Locatie

Locatie78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik.

Inschrijven

  Factuuradres

  Wilt u een abonnement voor alle vier VTO'S?

  Prijs:€ 260,00 (excl. btw)
  Prijs V&A relaties:€ 235,00 (excl. btw)
  Jaar abonnement€ 795,00 (per jaar excl. btw)
  Abonnement (relaties)€ 795,00 (per jaar excl. btw)
  Cursusnummer:202301
  Datum en locatie:16 maar 2023
  Tijd:14.00 – 17.00
  Niveau:Basis en gevorderd
  Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
  Kennisgebied:Controle, Externe verslaggeving, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

  Inhoud

  Voor wie is het VTO assurance praktijk interessant?

  De primaire doelgroep voor VTO assurance praktijk zijn leden van vaktechnische commissies van accountantskantoren, die voornamelijk werkzaam zijn in de controlepraktijk. Met behulp van de opgedane kennis tijdens een VTO kan inhoud worden gegeven aan een VTO binnen de eigen organisatie. Waar nodig kunnen de V&A trainers je hierbij verder faciliteren.

  Tijdens het VTO assurance praktijk inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


  Wat is de opzet van het VTO assurance praktijk?

  De coördinatie van het VTO ligt bij V&A. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van het VTO assurance is steeds om vakinhoudelijk van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van het VTO assurance zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

  Tijdens de bijeenkomst heb je de gelegenheid om mee te denken over het onderwerp voor een volgende bijeenkomst.

  Naast dilemma’s komt ook de wet- en regelgeving aan de orde. Daarnaast is ook voldoende tijd beschikbaar voor het aan de orde stellen van ‘uw’ praktijksituatie of vraag. 

  De prijs voor deze bijeenkomst is € 235 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 260 (excl. BTW). Ook kunt u kiezen voor een abonnement dat recht geeft op het bijwonen van 4 bijeenkomsten. De prijs voor dit abonnement is € 795 excl. BTW. Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.