VTO – assurance 15 september 2022

VTO – assurance 15 september 2022

De data voor 2022 voor het VTO-assurance zijn:

  • 15 september 2022
  • 8 december 2022
Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
Jaar abonnement€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Abonnement (relaties)€ 700,00 (per jaar excl. btw)
Cursusnummer:202203
Datum en locatie:15 september 2022 – Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik
Tijd:14.00 – 17.00
Niveau:Basis en gevorderd
Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
Kennisgebied:Controle, Externe verslaggeving, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

Inhoud

Voor wie is het VTO assurance praktijk interessant?

De primaire doelgroep voor VTO assurance praktijk zijn leden van vaktechnische commissies van accountantskantoren, die voornamelijk werkzaam zijn in de controlepraktijk. Met behulp van de opgedane kennis tijdens een VTO kan inhoud worden gegeven aan een VTO binnen de eigen organisatie. Waar nodig kunnen de V&A trainers je hierbij verder faciliteren.

Tijdens het VTO assurance praktijk inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


Wat is de opzet van het VTO assurance praktijk?

De coördinatie van het VTO ligt bij V&A. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van het VTO assurance is steeds om vakinhoudelijk van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van het VTO assurance zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

Tijdens de bijeenkomst heb je de gelegenheid om mee te denken over het onderwerp voor een volgende bijeenkomst.

Naast dilemma’s komt ook de wet- en regelgeving aan de orde. Daarnaast is ook voldoende tijd beschikbaar voor het aan de orde stellen van ‘uw’ praktijksituatie of vraag. 

De prijs voor deze bijeenkomst is € 210 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 235 (excl. BTW). Ook kunt u kiezen voor een abonnement dat recht geeft op het bijwonen van 4 bijeenkomsten. De prijs voor dit abonnement is € 700 excl. BTW. Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.

Onderwerp

Rapporteren over fraude en continuïteit in de controleverklaring

In deze sessie gaan wij in op de nieuwe controleverklaringen vanaf boekjaren 2022 waarin verplicht gerapporteerd moet worden over fraude en continuïteit. Specifiek gaan wij o.a. in op het volgende:

  • De eisen die worden gesteld aan de nieuwe controleverklaringen.
  • Aandachtspunten en valkuilen voor wat betreft het formuleren van de teksten omtrent fraude en continuïteit.
  • Behandelen van best practices en praktijkvoorbeelden.
  • Het maken van afwegingen van wat wel en niet gerapporteerd moet worden.

Docent(en)

drs. Marianne van Kimmenade RA en drs. A.S. (Albert) Bosch RA

Voor laatstgenoemde sessie hebben wij een externe spreker uitgenodigd, namelijk Marianne van Kimmenade. Zij werkte ruim dertig jaar als accountant bij EY. Van 2001 tot medio 2019 was ze als partner aan de accountantspraktijk van EY verbonden. Sinds oktober 2019 is ze senior beleidsadviseur en themaregisseur fraude bij de NBA. Daarnaast vervult ze diverse maatschappelijke en toezichthoudende functies.

Locatie

Locatie 78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik

    Factuuradres