VTO – assurance 15 juni 2023

VTO – assurance 15 juni 2023

De VTO-assurance bijeenkomsten voor 2023 zijn op:

 • 15 juni 2023
 • 28 september 2023
 • 7 december 2023

Onderwerp

Materialiteit en evaluatie van afwijkingen.

In de praktijk hanteren accountantsorganisaties een verschillende benchmark bij het evalueren van de getrouwheid van de jaarrekening. Er zijn bijvoorbeeld kantoren die de materialiteit als benchmark nemen voor gevonden afwijkingen en kantoren die expliciet rekening houden met niet gevonden afwijkingen. Het ene kantoor is daarmee progressiever dan het andere. De vraag is welke materialiteitsbenchmark gehanteerd moet worden bij de evaluatie van de getrouwheid van de jaarrekening.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • De toepassing van het concept materialiteit bij de planning, uitvoering en afronding van de controle incl. de behandeling van NVCOS 320 en 450
 • Het behandelen van praktijkcasuïstiek als het gaat om evaluatie van afwijkingen
 • Het behandelen van belangrijke bevindingen uit OKB’s en inspecties bij de evaluatie van afwijkingen
 • Inzicht verkrijgen in de verschillende methodes die de kantoren hanteren bij de evaluatie van afwijkingen en welke methode gehanteerd moet worden

Docent(en)

drs. A.S. (Albert) Bosch RA

Locatie

Locatie78, Burgemeester van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik.

Inschrijven

  Factuuradres

  Wilt u een abonnement voor alle vier VTO'S?

  Prijs:€ 260,00 (excl. btw)
  Prijs V&A relaties:€ 235,00 (excl. btw)
  Jaar abonnement€ 795,00 (per jaar excl. btw)
  Abonnement (relaties)€ 795,00 (per jaar excl. btw)
  Cursusnummer:202302
  Datum en locatie:15 juni 2023
  Tijd:14.00 – 17.00
  Niveau:Basis en gevorderd
  Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
  Kennisgebied:Controle, Externe verslaggeving, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

  Inhoud

  Voor wie is het VTO assurance praktijk interessant?

  De primaire doelgroep voor VTO assurance praktijk zijn leden van vaktechnische commissies van accountantskantoren, die voornamelijk werkzaam zijn in de controlepraktijk. Met behulp van de opgedane kennis tijdens een VTO kan inhoud worden gegeven aan een VTO binnen de eigen organisatie. Waar nodig kunnen de V&A trainers je hierbij verder faciliteren.

  Tijdens het VTO assurance praktijk inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


  Wat is de opzet van het VTO assurance praktijk?

  De coördinatie van het VTO ligt bij V&A. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van het VTO assurance is steeds om vakinhoudelijk van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van het VTO assurance zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

  Tijdens de bijeenkomst heb je de gelegenheid om mee te denken over het onderwerp voor een volgende bijeenkomst.

  Naast dilemma’s komt ook de wet- en regelgeving aan de orde. Daarnaast is ook voldoende tijd beschikbaar voor het aan de orde stellen van ‘uw’ praktijksituatie of vraag. 

  De prijs voor deze bijeenkomst is € 235 (excl. BTW) voor relaties. Voor niet-relaties: € 260 (excl. BTW). Ook kunt u kiezen voor een abonnement dat recht geeft op het bijwonen van 4 bijeenkomsten. De prijs voor dit abonnement is € 795 excl. BTW. Kunt u onverhoopt een bijeenkomst niet bijwonen dan kunt u in uw plaats een collega de bijeenkomst bij laten wonen.