Compliance Community 6 juni 2023

Compliance Community 6 juni 2023

De Compliance Community bijeenkomsten worden in 2023 gehouden op:

 • 6 juni 2023
 • 14 september 2023
 • 21 november 2023

Inhoud V&A Compliance Community

“Compliance casuïstiek in de samenstel- en controlepraktijk”.

Uit de evaluatieformulieren van de deelnemers bij de vorige bijeenkomsten kwam de wens naar voren om uitgebreider stil te staan bij veel voorkomende (en complexere) compliance-casuïstiek in zowel de samenstel- als controlepraktijk. Voorbeelden zijn vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld:

 • Langdurige betrokkenheid (ViO);
 • Wwft & corruptie;
 • De samenstelpraktijk en meldplichten.

Er is volop ruimte voor het behandelen van je eigen vraag. Een vriendelijk verzoek is deze vragen vooraf in te dienen door het sturen van een e-mail aan alex@vna-aa.nl. Dan zorgen wij ervoor dat er tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte is voor het behandelen van deze vragen.

Na afloop van de bijeenkomst is er een borrel.

Inleiders

Jasmin Atikovic MSc RA en drs. Alex Boxum RA EMITA.

  Factuuradres

  Wilt u een abonnement voor alle vier Compliance Communities?

  Prijs:€ 235,00 (excl. btw)
  Prijs V&A relaties:€ 210,00 (excl. btw)
  Jaar abonnement€ 700,00 (per jaar excl. btw)
  Abonnement (relaties)€ 700,00 (per jaar excl. btw)
  Cursusnummer:202302
  Datum en locatie:6 juni 2023. Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP DOORN. (Deze locatie is nieuw ten opzichte van 2022).
  Tijd:14.15-17.30 uur
  PE-uren:3
  Niveau:Basis en gevorderd
  Bestemd voor:MKB Accountants, Openbaar accountants, Overheids accountants, Accountants-in-business, Accountants in opleiding
  Kennisgebied:Controle, Bestuurlijke informatie voorziening, Externe verslaggeving, Corporate governance, Beroepsvaardigheden, Compliance, Wet- en regelgeving

  Voor wie is de V&A Compliance Community interessant?

  De primaire doelgroep voor de V&A Compliance Community is (plv) Compliance officers van accountantskantoren. Gedurende een jaarcyclus komen onderwerpen voorbij die zowel audit- als non-audit gerelateerd zijn. Een aantal onderwerpen is zeker ook interessant voor bestuurders (bijvoorbeeld gerelateerd aan de 53 maatregelen) en vaktechnisch geïnteresseerden.

  Tijdens de V&A Compliance Community inventariseren we welk onderwerp voor de volgende bijeenkomst interessant is. Daar zoeken wij vervolgens een passende inleider bij.


  Wat is de opzet van de V&A Compliance Community?

  De coördinatie van de V&A Compliance Community ligt bij ons. Een door V&A aangezochte spreker leidt het onderwerp in. Vervolgens faciliteren wij gesprekken in kleinere groepjes dan wel plenair. Het belangrijkste doel van de V&A Compliance Community is steeds om van elkaar te leren. En om vervolgens ook het geleerde in de praktijk toe te passen, op het moment dat zich een soortgelijk vraagstuk voordoet. Na afloop van de bijeenkomst worden de gebruikte slides (en ander relevant materiaal) aan de deelnemers toegestuurd. Een tweede belangrijke doel dat we nastreven is dat kernpunten van de meningsvorming ook met het accountantsberoep worden gedeeld. Soms zal dat in artikelvorm zijn, soms in slides, of in blogvorm. Waar V&A op enigerlei wijze publiceert naar aanleiding van de V&A Compliance Community zal dat altijd in anonimiteit zijn (de informatie zal niet herleidbaar zijn tot personen of accountantskantoren).

  Locatie

  Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP DOORN. (Deze locatie is nieuw ten opzichte van 2022).