Consulting

Consulting

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) en interne kwaliteitsreviews (IKR’s) zijn onze specialiteit. Maar we doen veel meer dan dat.

V&A accountants-adviseurs kan meer voor u betekenen naast het uitvoeren van OKB’s en IKR’s. Wij kunnen uw organisatie helpen met het aanvragen van een Wta-vergunning, beantwoorden consultaties, actualiseren vaktechnische handboeken en procedures, coachen van medewerkers/teams, adviseren over de naleving van de Wwft en het verzorgen of ondersteunen van de functie van compliance officer. En ook op het gebied van social skills kunnen wij accountantsorganisaties goed ondersteunen.

V&A accountants-adviseurs was een van de eerste organisaties die accountantsorganisaties is gaan ondersteunen op het gebied van kwaliteitsbeheersing (compliance en vaktechniek). Onze jarenlange ervaring heeft geleid tot een hoge klanttevredenheid en onze klanten komen veelal positief uit een AFM of SRA toetsing.

Kwaliteitsreviews en OKB’s

Kwaliteitsreviews en OKB’s vormen een belangrijk middel voor de beheersing van de kwaliteit van (non)assurance-opdrachten. Wij zijn hierin gespecialiseerd en maken gebruik van eigen review vragenlijsten dan wel de vragenlijsten die uw organisatie hanteert. Fasering van OKB’s behoort bij ons tot de mogelijkheden. Tot onze specialiteit behoren de complexere assurance-opdrachten, al dan niet internationaal georiënteerd. Wij volgen zowel een vaktechnisch verantwoorde als praktisch toepasbare aanpak. Tot de gebruikelijke aanpak behoort een voorbespreking en een afsluitende bespreking met de externe accountant. Indien gewenst kunnen andere teamleden bij de review worden betrokken.

Vaktechnische consultatie

Accountantskantoren gebruiken “vaktechnische consultatie” als belangrijk middel ter beheersing van de kwaliteit van oordeelsvorming (NV COS 220). Vaak betreft dit de complexere vraagstukken op het gebied van controle, interne beheersing en externe verslaggeving of een combinatie daarvan. Accountants kunnen bij ons terecht voor dergelijke consultens. Gegeven de complexiteit van deze vraagstukken is het van belang dat alle relevante informatie in de overwegingen wordt betrokken. Om deze reden hanteren wij hiervoor een standaard formulier. Met dit formulier dient u uw aanvraag ook bij ons in. Het is noodzakelijk om in het formulier tevens de voorlopige vaktechnische analyse van de aanvrager te beschrijven. Wij streven er naar om binnen twee werkdagen na indiening van uw aanvraag te reageren. Mail uw vaktechnische consultatieverzoek naar info@vna-aa.nl.

Compliance

De behoefte aan ondersteuning op compliance gebied kan divers van aard zijn. V&A biedt u onder meer de volgende mogelijkheden:

  • Het schrijven van een compliance jaarverslag;
  • Het optreden als of het bieden van ondersteuning aan compliance officer;
  • Het uitvoeren van kantoorinspecties en het rapporteren over de uitkomsten aan het bestuur.

Een voorbeeld quick scan, gebaseerd op de uitkomsten van een onderliggende vragenlijst:

Wwft Helpdesk

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is niet de meest omvangrijke wet waaraan u zich als accountant dient te houden.

Toepassing van de Wwft in de dagelijkse praktijk is echter niet altijd eenvoudig. Of dit nu in de auditpraktijk is of juist in de non-auditpraktijk. Het wegen van praktijkcasussen stelt accountants, compliance officers en beleidsbepalers soms voor grote dilemma’s.

Wij hebben ruime expertise opgebouwd in het wegen van Wwft casuïstiek alsmede hebben wij ervaring met het externe toezicht op de naleving van de WWFT. Wij ondersteunen u graag bij het afwegen van dilemma’s in praktijkcasussen. Ook kunnen wij u adviseren omtrent externe meldingen en de bijbehorende te hanteren teksten.

Om u snel van dienst te kunnen zijn hebben wij een Wwft-helpdesk ingericht. Op dit formulier kunt u de relevante gegevens van de casus vermelden zodat wij snel het feitencomplex tot ons kunnen nemen. De door u ingevulde gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij nemen na ontvangst van het formulier contact met u op over de verwachte tijdsbesteding en -kosten alsmede de planning.

Wenst u vooraf meer informatie over deze dienstverlening, neem dan contact op met:

drs. A.A. Boxum RA EMITA (telefoon: 06 57 04 43 92).

Ook kunt u uw vraag aan ons mailen naar wwft@vna-aa.nl.

Social Skills: cultuur & gedrag en oorzaakanalyse

In het vakgebied van accountancy kan vaktechniek niet los worden gezien van gedragsmatige aspecten van het accountantsvak. Daarom biedt V&A ook dienstverlening aan op het gebied van social skills.

Onze dienstverlening op het gebied van social skills is breder dan het aanbieden van trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, professioneel kritische instelling, beroepsethiek of effectief communiceren. Wij zijn ook gespecialiseerd in het uitvoeren van oorzaakanalyses en extern assessments, het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen accountantsorganisaties en met klanten en het creëren van een lerende organisatie.

Op medewerker- of teamniveau bieden wij intervisie aan evenals coaching, zowel bij goed functioneren (vergelijking met topsporters) alsmede bij minder goed functioneren.

Strategische advisering

Heeft u als eigenaar of bestuur behoefte aan sparring over ontwikkelingen die in de accountancymarkt gaande zijn? Wij zijn u graag van dienst. Strategische advisering omvat onder meer de volgende aandachtsgebieden

  • Productontwikkeling;
  • Vaktechnische ontwikkelingen;
  • Marktontwikkelingen;
  • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;
  • Het ontwikkelen van organisatiebrede visie en strategie.

Indien gewenst kunnen wij u tevens in contact brengen met juridische adviseurs, gespecialiseerd in de accountancybranche.